imageUw bijdrage

Wilt u het werk van de justitiepastores steunen? Zonder uw gift kunnen wij weinig. Uw bijdrage, eenmalig of voor langere tijd, is van harte welkom.

Met uw hulp kunnen wij voor dat beetje 'extra' blijven zorgen. U bent nu al verzekerd van de dank van de katholieke justitiepastores.


Uw donatie is van harte welkom op onderstaande rekeningen ten name van:
Stichting Solidariteitsfonds R-K Gevangenispastoraat te Dorst.
  • Van Lanschot: NL54 FVLB 0637 3201 82
  • ING: NL91 INGB 0000 1655 13

Heel veel dank voor uw bijdrage!